Month: February 2019

ถ้าผิดเป็นครู เราคงเป็นนักเรียนหลังห้อง ไม่ตั้งใจเรียน แถมยังสอบตก

เวลาเราทำอะไรผิดก็มักจะได้ยินวลีที่ว่า ‘ผิดเป็นครู‘ ซึ่งความหมายก็อยุ่ในตัวคือ ให้เราเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้น.. วันก่อนผมมีโอกาสได้ฟัง podcast อันนึง ฟังแล้วชอบมาก เลยอยากมาแบ่งปัน ทุกคนที่ประสบความสำเร็จมักจะบอกว่า จงทำผิด เพื่อจะได้เรียนรู้ ผิดที่เถอะ ล้มไปเถอะ แต่ แทบทุกคนก็เคยทำผิดพลาด เคยล้มกัน แต่ทำไมยังไม่เห็นประสบความสำเร็จซักที.. สิ่งที่ต่างกัน ของคนสำเร็จกับไม่สำเร็จอยู่ตรงไหน มันมีอยู่ประมาณ 3 ขั้น ที่ผมคิดและตกผลึกจากการฟังมาเขาบอกว่า สิ่งแรกเลยต้อง ยอมรับ ความผิดนั้น แบบ 100% นั้นคือ เราผิดเอง จะยอมรับแบบเก้งๆกังๆ 99% แล้วอีก หนึ่งไปโทษคนอื่น นี่ก็ยังถือว่าไม่ผ่านข้อนี้ ต้องยอมรับผิดทั้งหมด.. ขั้นต่อมาคือ สำรวจและตรวจสอบตัวเอง ว่า เราทำอะไรผิด ผิดอย่างไร สาเหตุมาจากอะไร แบบที่คิดถึงแต่ตัวเอง ไม่ใช่โทษปัจจัยภายนอก โทษฟ้าฝน คือหาว่า เราไปมีส่วนกับสิ่งนี้อย่างไร ข้อสุดท้ายคือ เราจะทำอย่างไร เพื่อแก้ปัญหานี้ และทำอย่างไรป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำ หรือผิดซ้ำอีก โดยที่ให้น้ำหนักการลงมือทำ อยู่ที่ตัวเองมากสุด Read More