Month: October 2014

ช่วงชีวิตนึง ที่เรียกว่า เรียนป.โท

ช่วงนี้ผมอยู่ในช่วงใกล้สอบกลางภาคของการเรียนปริญญาโทอยู่ครับ อารมณ์ ความรู้สึก ค่อนข้างคล้ายคลึงกับสมัยตอนเรียนปริญญาตรี นั้นแหละครับ แต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างไปคือ “ความรับผิดชอบ” และ “เรื่องที่เราต้องรับผิดชอบ” ครับ ช่วงที่เราเรียนป.ตรี Read More